Biokub – för bostadsrättsföreningen, koloniföreningen, skolan eller som en del i ditt bolags hållbara utveckling

Pedagogiskt

Inom förskolan är Biokuben utmärkt, både som en del i pedagogiken men också för att ta vara på hushållsavfallet. Utformningen med flexibel höjd gör att den blir lätt att använda för barnen. Till och med monteringen är uppskattad, men framför allt är det spännande att se att äppelskrutten blir användbar igen. Använd gärna vår roliga film med masken Kurt och bilder från ett projekt på en förskola.

Socialt

För en bostadsrättsförening tex med radhus är hållbarhetsfrågorna mer och mer viktiga. Ofta byggs dessa med tanken kring låg miljöpåverkan och högt fokus på hållbart och friskt boende. Där är Biokuben perfekt för att ta vara på trädgårdsavfall och bidra till en trädgård full av liv.