Biokub latrinkompost

Latrinkompostering

Det går utmärkt att ta hand om sin egen latrin genom att kompostera den och få näringsrik mull till trädgården. Du samlar din latrin i ett kärl och tömmer sedan detta i en Biokub latrinkompost.

För att säkerställa att virus och bakterier dör under komposteringen så bör latrinen komposteras i minst 12 månader. Eftersom du inte får tillföra någon latrin under komposteringstiden så behövs minst två komposteringsbehållare att växla mellan. Vilken volym komposteringsbehållarna behöver ha beror på hur mycket bostaden används. Ofta klarar man sig på 2st Biokub Latrinkompost 420l, men det går också öka volymen med en förhöjningssats om man märker att större volym krävs.

För att få kompostera din latrin måste du oftast göra en anmälan till din kommun.