Hur sköter man en varmkompost

  • Vid all kompostering är det viktigt att komposten får tillräckligt med luft. Använd därför luftskruven ofta.
  • Innan man börjar kompostera i Biokub ska man lägga ett ca 15cm tjockt lager av ris och kvistar i botten ovanpå nätet. Detta bottenlager gör att luft kan komma in i komposten underifrån och ventilera den. Placera gärna komposten på en skuggig plats. Det är bra om komposten inte blir för varm.
  • När man komposterar ska man inte bara lägga i köksavfall utan varva med trädgårdsavfall (torrt gräsklipp, löv, tunna kvistar) och lite jord. Blandningen gör att komposten fungerar bra, hälften hushålls- och hälften trädgårdsavfall är lagom.
  • Det är viktigt att komposten inte torkar ut. Vattna vid behov. Den ska ha en fukthalt som en urkramad tvättsvamp. Får man flugor i komposten, täcker man med lite jord.
  • Det tar ca fyra månader innan komposten är nedbrutet till mull. Rör om och vänd en gång i månaden.
  • Töm behållaren genom att montera ned sidorna.

Hemkompostering

I vissa kommuner kan man få längre intervall på hämtning av hushållsavfall eller lägre taxa om man hemkomposterar. I de flesta fall måste man anmäla detta till miljöavdelningen. Det finns oftast då krav på att använda en varmkompost som uppfyller vissa krav, tex:

  • Hål och springor ska vara mindre än 5mm
  • Bottennät som hindrar möss
  • Tätt lock

Biokuben uppfyller dessa kriterier vid rätt användning och brukar godkännas avmiljökontoren.

En Biokub 420 liter vid en stenmur i en solig trädgård
Varmkompost för hushållsavfall